fredag 24 mars 2017

Veckobrev v. 12

Hej på er!

I tisdags ägnade vi oss åt att lösa årets känguruproblem. Vi har ju tränat på tidigare års problem tillsammans två och två så upplägget kände alla igen. Alla uppgifter det här året var kopplade till bilder och man svarar genom att ringa in ett av flera svarsalternativ. Det var ganska kluriga uppgifter, men man fick rita och prova sig fram om man ville och det var många som hade hjälp av. Det känns roligt att vi har deltagit och det ger oss verkligen tillfälle att arbeta vidare med problemlösning och diskutera matte och olika lösningar med varandra! Framöver publiceras uppgifterna och då kan ni som vill gå in och titta på ncm.gu.se eller googla kängurumatte.

På onsdagens mattelektion arbetade praktiskt i smågrupper kring att uppskatta och mäta volym, tid, vikt och längd. Barnen var väldigt engagerade och tyckte det var roligt att få använda liter och decilitermått, balansvåg och hushållsvåg samt måttband och tidtagarur på de olika stationerna.

Vi har börjat med en ny arbetsbok i svenska som heter "Djurlunda skola 2". Den kommer att följa med upp i årskurs 3, men vi börjar arbeta i den lite smått redan nu under våren. Det är träning i läsförståelse och boken handlar om tre huvudfigurer som vi får följa under deras sommarlov. Varje kapitel utgår från en läsförståelsetext som det sedan finns uppgifter kring. 

Arbetet med att jämföra faktatexter var väldigt intressant och det blev ett bra samarbete. Vi delade upp oss i klassen och läste olika faktablad om igelkotten. Barnen arbetade parvis med att först läsa och stryka under viktig information kring fyra områden; utseende, föda, ungar och faror. Efter detta fyllde de i en tankekarta och på slutet satt vi på stolar i en stor ring och jämförde/diskuterade. I en text stod det att en vuxen igelkott har 6000 taggar, i en annan stod det 7000 taggar och i en tredje "flera tusen taggar". Hur kan detta komma sig? Barnen kom själva fram till att igelkottar precis som vi människor är olika, vi har till exempel olika tjockt eller tunt hår och därför blir antalet ungefärligt.  


I NO har vi fått lära oss mer om näsan och luktsinnet. Barnen hade fått skriva frågor inför lektionen kring vad de ville veta och lära sig om luktsinnet. Vi utgick från deras frågor och tankar och försökte få reda på svaren på våra frågor genom att diskutera, läsa i böcker och titta på filmer om näsan och luktsinnet. Barnen fick även göra ett dofttest där de fick blunda och lukta på 6 olika doftburkar för att sedan skriva ner sin gissning på sitt papper. Det var kul och de var väldigt duktiga på att känna igen lukter.

SO-lektionen höll Victor (arbetar på Safirens fritids) i eftersom Anneli var sjuk. Barnen har börjat arbeta med miljö och sopsortering och fått fundera på vart soporna tar vägen. 

I engelska såg vi en kort film på temat "Animals" och samlade tavlan full med olika djurnamn. Barnen fick önska vilka djur de ville lära sig och det var allt från mygga och fluga till gepard, delfin, varg, babian och panter. Vi lekte fruktsallad med några djurnamn på slutet. Nästa vecka arbetar vi vidare på temat. 

Från och med den här veckan behövs inga överdragskläder vid torrt väder (om man inte själv vill förstås). Det är dock viktigt att klä sig ordentligt så att man håller sig varm ute. Ta gärna tillfälle att se över extrakläder osv. så att det finns i lådan. 

Detta händer under nästa vecka:

Måndag: Läxor lämnas in. Biblioteket. 
Tisdag: Ny läxa skickas med hem, stavningsläxa och läsläxa. 
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: Idrott

Ha det så gott och trevlig helg!

Soliga hälsningar
Johanna och Maria 

tisdag 21 mars 2017

Matteläxan

En liten ändring kring matteläxan. Barnen har fått dels ett mindre uppdrag på NOMP (repetera klockan) och dels en läxa i pappersform som ligger i plastfickan. Den handlar om volym.

fredag 17 mars 2017

Veckobrev v. 11

Hej!

Vi har läst ut vår högläsningsbok "Den magiska kappan". Barnen har suttit väldigt spända under läsningen och tyckt att den har varit både spännande och säkert lite sorglig. Tidigare under terminen har vi läst en av böckerna om Karla Brottare, den var också väldigt omtyckt. Hoppas att de berättar lite för er hemma om de böcker vi läser!

Vi har ju haft elevens val med tema ett tag nu, där vi arbetar med fyra illustratörer som även är författare. Idag fredag är det dags för pass 2 kring den andra illustratören av fyra som de kommer att möta under våren. De får prova på att skapa bilder/böcker med lite olika teknik. Vi pratar, läser och arbetar också på lite olika sätt i grupperna. 

I svenska har vi börjat skriva våra sagor på Ipad. Innan renskrivningen har barnen gått igenom texten och fixat till meningar och ord så att allt ser bra ut. De har fått respons både av mig och de flesta har haft kompisar som läst texten och kommit med beröm och tips. När texten är klar tränar vi på att måla en bild så att text och bild passar ihop.

Vi har gjort tankekartor och skrivit små faktatexter om djur utifrån faktablad. Eleverna har fått läsa en text, stryka under viktig information och sedan börja på en egen text. De fick välja mellan några olika vilda, svenska djur. Nästa vecka kommer vi att arbeta vidare med fakta om djur och då ska vi jämföra olika faktatexter och prata om "Kritisk textläsning". Barnen kommer att få läsa olika faktatexter och undersöka om det står samma fakta i alla. Vad kan olikheter bero på? Vem är det som står bakom texten? Detta fortbildar vi lärare oss i nu i vår genom skolverkets läslyft.

I stavning har vi jobbat med sj-ljudet och ord där sj-ljudet stavas med just sj. Oftast är det före vokalerna aouå som man stavar med sj, medan det före eiyäö oftast stavas sk. Sedan finns det såklart en hel del undantag. Vi kräver inte att eleverna ska kunna det här nu, men det blir en första övning. 

På engelsklektionen har vi ritat saker vi tycker om och saker vi gillar att göra. Vi samlade en del nya ord utifrån barnen intressen och vad de tyckte om (play fotball, play the piano, eat ice cream, read a book osv). Prata gärna vidare hemma.

I matte har vi jobbat med volym och pratat om dl och l. Vi uppskattade och provade hur många deciliter som rymdes i olika kärl. Vi har också haft en del problemlösning, både kring Känguruproblem och utifrån matteboken och de tal vi räknar med. Vi har satt upp en bild av en hand på tavlan, där man kan följa en mall för att enklare lösa ett problem. 1. Läs uppgiften. 2. Förstå problemet. 3. Rita enkelt. 4. Skriv med mattespråk. 5. Är svaret rimligt?

I onsdags var vi på kulturskolan och fick ta del av både sång, dans och teater. I föreställningen hade Kulturskolans lärare försvunnit och pokemonfigurer i olika lag skulle försöka hitta dem. Barnen var jätteengagerade och tyckte att det var väldigt roligt. Hoppas att några av er har möjlighet att besöka kulturskolan på lördag då de har öppet hus. 

Detta händer under nästa vecka:

Måndag: Läxor lämnas in. Biblioteket. Stavningsläxan förhörs. 
Tisdag: Ny läxa kommer med hem. NOMP och läsläxa. 
Onsdag: 
Torsdag:
Fredag: Idrott

Ha en fin helg!

Hälsningar
Johanna och Maria 

torsdag 9 mars 2017

Veckobrev v. 10

Hej på er!

Barnen har kommit igång ordentligt med sitt sagoskrivande den här veckan. Vi har använt oss av en modell där de skriver tre tankekartor som grund för att bygga upp sagorna. I den första beskriver de huvudpersonen, i den andra problemet som huvudpersonen ställs inför och i den tredje handlar det om lösningen. Stödorden i tankekartorna blir en bra hjälp för att skriva bra meningar och få in början, handling och avslutning. Nästan varje dag den här veckan har vi läst klassiska sagor och letat efter typiska drag. Vi har sett att sagorna ofta börjar på samma sätt (Det var en gång... eller För länge, länge sedan...), de har ofta ett lycklig slut, de magiska talen 3 och 7 brukar finnas med, det är upprepningar, magiska föremål osv. Vi har även pratat om skillnaden mellan en folksaga (som bygger på muntligt berättande) och konstsaga som har en känd författare.

I engelskan har vi nytt tema: What I like! Vi såg ett nytt avsnitt i serien "Pick a colour" och har tränat på att berätta både vad vi tycker om och vad vi tycker om att göra: What do you like? I like... och What do you like to do? I like to... 

Det blev en solig förmiddag i onsdags när det var Barnens vasalopp och barnen var nöjda med dagen. Det blev ingen SO den här veckan, men i NO arbetade barnen med hörsel och diskuterade bland annat vilka ljud de tycker om och vilka ljud de ogillar. Maria har varit ledig hela den här veckan och därför har vi haft både Anki (som ni känner från f-klass) och Ylva inne i klassen.

I matematik började vi veckan med att räkna addition med hela hundratal, t. ex. 300+500=800. Tiokamraterna som vi lärde oss i år 1 kommer till nytta även nu, fast som tusenkamrater (600+400=1000). Nästa steg blev att räkna tal där vi adderade tiotal: 230+30=260. Här gäller det att vara säker på talsorterna och veta hur mycket varje siffra i talet är värd.

Vi har fortsatt med känguruproblem i den andra halvklassgruppen och det är roligt att se hur engagerade barnen blir av den här typen av räkneuppgifter. Vi har diskuterat strategier, jämfört hur vi tänker och ibland ändrat oss efter att en kompis kommit med något bra tips.

Detta händer nästa vecka:

På onsdagen är vi bjudna till Kulturskolan för att få lyssna på olika instrument som de presenterar. Vi blir hämtade med buss och är tillbaka på skolan strax före lunch.

Måndag: Läxor lämnas in. Biblioteket.
Tisdag: Ny läxa med hem, stavning denna gång.
Onsdag: Besök på kulturskolan under förmiddagen.
Torsdag:
Fredag: Idrott

Trevlig helg!


Hälsningar
Johanna och Maria 


måndag 6 mars 2017

Barnens vasalopp

Barnen behöver ingen särskild utrustning inför onsdagens vasalopp. Vi kommer att promenera slingan tillsammans med vår fadderklass i f och det blir stationer längs vägen.

fredag 3 mars 2017

Veckobrev v. 9

Hej!

Hoppas att ni alla har haft ett riktigt skönt sportlov och att ni fått hålla er friska och krya. Det är alltid roligt att träffa barnen igen när de varit lediga.

Vår klass kommer att delta i något som kallas för Kängurutävlingen i mitten av mars månad. Det är en tävling som handlar om problemlösning och anordnas av NCM (Nationellt center för matematik). Den här veckan har halva klassen fått börja klura på olika problem och vi diskuterar lösningar med varandra. Det är nyttig och bra träning och barnen har varit väldigt positiva och tycker att det är roligt. I matematik har vi i övrigt utvärderat kapitlet där vi jobbat med tal upp till 1000. Under nästa vecka kommer vi att börja räkna addition och subtraktion med höga tal. Vid sidan av detta har vi arbetat med massa och pratat om olika sätt att väga föremål på, exempelvis vågar av olika slag och att uppskatta vikt ed hjälp av sina händer. Vi har jämfört vad olika saker väger och använt ord som tung, tyngre, tyngst och lätt, lättare, lättast. Barnen har även fått lära sig hur man skriver romerska siffror.

Vi har börjat arbeta med sagor under veckan och läst flera sagor av HC Andersen och Bröderna Grimm. Vi fick också lyssna på en radioinspelning där vi lärde oss lite grann om vem HC Andersen är. Under kommande två veckor fortsätter vi att lära oss om sagor och skriver samtidigt en klassisk saga tillsammans två och två, först för hand och sedan på ipad. Barnen kommer att få ge varandra kompisrespons (de ger varandra tips och råd) innan de skriver rent sina sagor.

På SO-lektionen har barnen fått arbeta med vårt samhälle och olika samhällsfunktioner. Tillsammans med Annelie har de diskuterat kring saker som sjukvård, skolor, vägar, skatter och många andra saker. I NO har vi fortsatt att arbeta med ögat och synen. Vi läste en faktatext och tog ut och strök under det viktigaste i texten. Vi såg också på bilder med olika synvillor.

I engelska har vi lärt oss namn på olika desserter och drycker. Barnen fick måla varsin dessert och det blev en fin dessertbuffe-planch. Vi har pratat mycket och tränat oss på att fråga varandra om vad vi skulle vilja ha att dricka/äta till dessert.

Detta händer under nästa vecka:

Måndag: Simhallen för många barn i klassen. Titta på lappen från i höstas för att se vad som gäller för ert barn. Maila mig om något är oklart. Läxor lämnas in.
Tisdag: Stavningsläxan förhörs. Nya läxor kommer med hem. Läsläxa och NOMP.
Onsdag: Barnens vasalopp.
Torsdag:
Fredag: Studiedag. Fritids har öppet.

Ha en fin helg allihop!

Hälsningar
Johanna och Maria
onsdag 1 mars 2017

Läxan denna vecka

Barnen fick med nya läxor igår. I läseboken är det nu en längre saga som vi kommer att dela upp i tre delar, så att det blir ungefär en tredjedel av texten i läxa per vecka. Det finns inget som hindrar om barnen vill läsa vidare på en gång, ni får göra så som känns bäst. 

Stavningsorden den här veckan är ord som slutar på -igt.